Om oss

Dyretannklinikken er Norges eneste spesialklinikk innen dyretannhelse.

På Dyretannklinikken kan du få utført alle former for tannbehandling og kirurgi i munnhule og svelg på kjæledyret ditt. Vi tar imot primær-henvendelser fra dyreeiere samt henvisning fra veterinærer og dyreklinikker fra hele landet.

Vår målsetting er at vi skal være et ledende kompetansesenter innen vårt fagfelt, der dyr og eier føler seg ivaretatt på en varm og profesjonell måte. Våre ansatte vil alltid strekke seg langt for at dyreeiere skal føle at deres kjæledyr får den aller beste omsorg og behandling. Vi legger også stor vekt på et nært og godt samarbeid med henvisende klinikker og veterinærer. Vi vil bidra med informasjon og faglige råd vedrørende sykdomstilstander og skader i munnhule samt gi etterbehandlingsråd for pasienter som skal følges opp av henvisende veterinær/klinikk.

Vi er blant Europas aller mest moderne og velutstyrte spesialklinikk for tannhelse og sykdommer i munnhule hos kjæledyr. Vi holder til i nye og meget romslige lokaler på Sem i Tønsberg, og vi har avansert utstyr for å kunne diagnostisere og behandle alle former for sykdommer og skader i munnhulen. Vi er den eneste dyreklinikken i Sør-Norge som har Cone Beam CT (høyoppløselig computer tomografi, spesielt egnet hode, tenner og ledd). Vi tar imot henvisninger fra andre klinikker som ønsker CT undersøkelser av hode (nese, ører og munnhule).

…Vi er den eneste dyreklinikken i vår region som har egen CT

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr vaksiner eller annen behandling som ikke er relatert til munnhulen.

Medarbeidere

Sigbjørn Hesthammer Storli
Sigbjørn Hesthammer Storli
Veterinærspeislaist i dyretannhelse og oralkirurgi, Dipl. EVDC EBVS® Veterinary Specialist in Veterinary Dentistry
shs@dyretannklinikken.no

Sigbjørn ble uteksaminert veterinær fra Justus Liebig Universität i Giessen, Tyskland i 1990. De første fire årene av karrieren tilbragte han som stordyrpraktiker i Førde og Hjelmeland i Ryfylke før han flyttet til Østlandet og begynte som smådyrparaktiker ved Groruddalen Dyreklinikk. I januar 1996 overtok han Lørenskog Dyreklinikk sammen med Katarina Storli, og drev klinikken fram til Evidensia Dyrehelse overtok klinikken i 2013.

Sigbjørn har utallige kurs innen smådyrmedisin med hovedvekt på kirurgi og tannbehandling. I 2009 dedikerte han seg til tannbehandling og munnhulekirurgi på heltid, og har siden utelukkende jobbet med dette. Han begynte på Europeisk spesialisering innen tannbehandling samme år og fullførte utdannelsen i 2017 og er med dette Norges eneste veterinærspesialist i tannsykdommer og oralkirurgi, Diplomate European Veterinary Dental College. http://www.evdc.org/ , https://ebvs.eu/colleges/EVDC/members/dr-sigbjoern-storli

I forbindelse med spesialiseringen jobbet Sigbjørn tilsammen 6 måneder med veterinærspesialist Jens Ruhnau i Danmark, samt at han hadde et 11 måneders engasjement ved Dentistry & Oral Surgery Sevice ved Ryan Veterinary Hospital of University of Pennsylvania i USA fra 2013 til 2014. Etter hjemkomst fra USA fortsatte han ved Evidensia Lørenskog Dyreklinikk fram til juni 2018. I juli samme år åpnet han Norges første spesialklinikk for dyretannhelse og oralkirurgi sammen med ektefellen Ingeling Bull.

Sigbjørn har i en årrekke mottatt henvisninger vedrørende spesielle kasus innen sitt fagfelt fra over 120 klinikker fra hele landet, inkludert NMBU -Norges Veterinærhøgskole. Sigbjørn brukes også som sakkyndig ekspert i uttalelser til Mattilsynet, forsikringsselskaper og rettsvesenet i ulike saker. 

Sigbjørn har publisert artikler i internasjonale tidsskrifter og lærebøker samt holdt en rekke forelesninger i inn- og utland.

Ingeling Bull
Ingeling Bull
Veterinær, Resident in Veterinary Dentistry ESAVS Certificate in veterinary dentistry
ib@dyretannklinikken.no

Ingeling ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i Oslo 1998.

Ingeling har jobbet i kombinert heste- og smådyrspraksis fra 1998 til 2002, blant annet ved Mysen Dyreklinikk 1998-2002 og Enebakk Dyreklinikk 1999-2002.

I mai 2002 startet hun Tjøme Dyreklinikk, som hun drev frem til juni 2018.  Hun var med å starte Dyretannklinikken sammen med sin mann, Sigbjørn Storli, i juli samme år.

Ingeling har deltatt på en rekke etterutdanningskurs i inn- og utland innen tannhelse, anestesi og smertebehandling.

Ingeling har hatt en spesiell interesse for tenner og tannrelaterte problemer hos dyr siden 2009, da hun deltok på sitt første odontologikurs. Siden den gang har hun deltatt på en rekke kurs og Wet-labs innen dette fagområdet, blant annet ESAVS sin kursserie i Dentistry I-V, med avlagt og bestått eksamen etter hvert kurs. Hun har også deltatt på alle europeiske tannkongressene (EVDF) siden 2011 og de fleste amerikanske tannkongresser (AVDF) siden 2012.

Ingeling var den første veterinæren i Norge som fullførte ESAVS (European School of Veterinary Studies) utdannelsen Certificate in Veterinary Dentistry (2018).

Ingeling har i flere år mottatt henvisninger fra veterinærer i Østlandsområdet som gjelder tannpasienter da hun drev Tjøme dyreklinikk.

Charlotte S. Fleischer
Charlotte S. Fleischer
Aut. dyrepleier
csf@dyretannklinikken.no

Charlotte er som regel den første du møter når du kommer til Dyretannklinikken eller på telefonen når du ringer.

Charlotte er utdannet dyrepleier ved Hansenberg i Danmark i 2016. Hun hadde sin treårige praksisperiode ved Evidensia Lørenskog Dyreklinikk og fortsatte på Lørenskog som autorisert dyrepleier etter endt utdannelse fram til hun begynte ved Dyretannklinikken i august 2018.

Charlotte holder fortiden (2021) på med etterutdannelse ved NMBU innen anestesi og smertebehandling for dyrepleiere. Charlotte har hovedansvar for anestesiovervåking hos oss.