Bittvurdering

Vurdering av tannstilling og bitt foretas som regel på våken hund og det utarbeides et forslag til behandling. Vi gir også råd i forhold til avl med tanke på arvelige tilstander hos hunder med bittfeil.

Vurdering av tannstilling og bitt foretas som regel på våken hund og det utarbeides et forslag til behandling. Vi gir også råd i forhold til avl med tanke på arvelige tilstander hos hunder med bittfeil.

Bittfeil kan forårsake alvorlig tannslitasje og skade på ganeben og bløtvev. I tillegg til kroniske betennelser kan tilstanden våre meget smertefullt og slike tilstander må behandles. Hunder som behandles for bittfeil må ikke brukes i avl da bittfeil som regel er arvelig. Det er heller ikke lov til å delta på utstilling i NKK regi for hunder som er blitt behandlet for bittfeil.

No items found.

Bildet #2 viser en hund med bittfeil. Hjørnetannen i underkjeven går opp i ganen og forårsaker et dypt hull. Dette er den vanligste formen for bittfeil som krever behandling hos hund. Det er en alvorlig og smertefull tilstand som kan føre til at det blir hull opp til nesen og det vil også kunne skade andre tenner i overkjeven.

Flere tjenester