BOAS (brachiocephalic obstructive airway syndrome)

Denne tilstanden er vanlig på alle kortsnutede hunderaser, men er mest uttalt hos mops, Engelsk og Fransk bulldog med flere.

BOAS(brachiocephalic obstructive airway syndrome) er en tilstand som er vanlig på alle kortsnutede hunderaser, men mest uttalt hos mops, Engelsk og Fransk bulldog, men også andre.

BOASer ingen sykdom, men en anatomisk tilstand som er påført gjennom uheldig avl gjennom generasjoner. Det fører til trange luftveier som kan påvirke hundene i ulik grad.  BOASer en samlebetegnelse på flere tilstander i øvre luftveier (nese og svelg), og kan føre til alvorlig pustebesvær fordi nesen er trang og den bløte ganen(bakre del av ganen) er for tykk og/eller for lang. Når ganen er for tykk fører det til at luftpassasjen i nese-svelget blir helt eller delvis blokkert slik at hunden ikke kan puste via nesen. Når den bløte delen av ganen er for lang vilden legge seg over strupelokket.  I ekstreme tilfeller blir enden på ganeslimhinnen dratt inn mot luftrøret. Luftrøret er ofte svært trangt. Mandlene er som oftest forstørret og bidrar også til trange luftveier. Trange luftveier betyr at hunden må anstrenge seg når den puster. Det ser vi at den bruker aktivt magemusklene (bukpressen) når den puster. Avhengig av alvorlighetsgraden så vil det oppstå turbulens i luftveiene når hunden puster og det kan føre til polypper eller utposninger ved stemmebåndene og dermed blir den øvre delen av luftrøret enda trangere.

Det kan være vanskelig for en hundeeier å oppfatte om en hund har problemer som følge av BOAS, og mange hunder lider i stillhet. Hundene kan fremstå livsglade og fornøyde, selv om de lider av pusteproblemer, kronisk oksygenmangel og systemiske følger av dette. BOAS kan gi vesentlig nedsatt livskvalitet hos de affiserte hundene, og kan være livstruende i alvorlige tilfeller. Symptomene varierer, men inkluderer blant annet tungpustethet, snorke -og hveselyder, hoste, søvnproblemer/apné, nedsatt mosjonsevne og kvelningsanfall ved anstrengelse. Det er også en større risiko for overoppheting på varmesommerdager. En hund med BOAS kan også ha fordøyelses-symptomer. Hunder med normale luftveier puster rolig og lydløst i hvile.

Operasjon er i mange tilfeller nødvendig for å bedre tilstanden, og gir hunden vesentlig forbedret evne til å puste og dermed økt livskvalitet. Jo tidligere man opererer hunden, jo bedre er det fordi da reduseres faren for at det utvikles sekundære problemer som bl.a. inkluderer utposning på stemmebåndene. Operasjon består i å utvide neseborene og rette på den bløte ganen. Operasjon av ganen beror på hva problemet er, om den bare er for tykk eller om den bare er forlang, eventuelt både tykk og for lang. Ved for tykk gane fjerner vi en del av muskellaget i ganen og folder enden av den bløte ganen framover. Om den bare er for lang så gjør vi den kortere, uten å gjøre den tynnere. Om det er utposninger på stemmebåndene så fjernes det også. I mange tilfeller er også mandlene forstørret på grunn av inflammasjon og de må da fjernes.

På Dyretannklinikken utfører vi mange BOAS operasjoner hvert år og resultatene er svært gode. Hos oss reiser hunden hjem samme dag som operasjon. Vår oppfatning er at hunden har det best hjemme i sine vante omgivelser med de den kjenner. Hundene er våken og i tilsynelatende fin form når de forlater klinikken. Det er imidlertid meget viktig at hunden holdes i ro og unngår anstrengelser den første uken etter operasjon for å unngå hevelser eller andre komplikasjoner etter operasjonen. Blødninger kan oppstå etter operasjon av gane og mandler, men det er komplikasjoner vi aldri har opplevd hos oss på Dyretannklinikken.

No items found.

Flere tjenester