Tjenester

Vi utfører alle undersøkelser og behandlinger som er relatert til munnhule.

En behandling starter alltid med en klinisk undersøkelse av pasienten (dyret). I nesten alle tilfeller der det er aktuelt med en konkret behandling i munnhulen, så er det nødvendig å ha dyret i narkose. Før narkose vurderer vi generell helsetilstand, hjerte, respirasjon og kretsløp. I mange tilfeller anbefaler vi en blodprøve før narkose for å avdekke eventuelle sykdomstilstander ved indre organer samt at vi ser på blodprosent og andre parameter. En blodprøve innebærer alltid en ekstra trygghet i forhold til å oppdage skjulte sykdomstilstander på et tidlig stadium.

For eldre dyr og dyr som er påkjent av sykdom, vil vi alltid ta blodprøve før de legges i narkose slik at vi kan tilpasse narkosen best mulig ut i fra den aktuelle sykdomstilstanden. Mange av våre pasienter er henvist fra andre dyreklinikker der det kanskje allerede er tatt røntgenbilder av tennene før pasienten kommer til oss. Vi vil likevel ta nye røntgenbilder hos oss både før og etter behandling slik at vi har optimale røntgenbilder for å kunne planlegge og vurdere korrekt behandling. Dette gjøres både av hensyn til kvalitetssikring og dokumentasjon av utført behandling i vårt eget journalsystem.

Kontakt oss for konsultasjon

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.