Tanncysteoperasjon

Tenner som ligger nede i kjeven og som ikke vokser fram kan gi opphav til tanncyster.

Tenner som ligger nede i kjeven og som ikke vokser fram kan gi opphav til tanncyster. Dette kan ha svært alvorlige konsekvenser for den aktuelle pasienten om ikke tilstanden oppdages og behandles tidlig fordi tanncyster vil ekspandere og ødelegge omkringliggende kjeveben inntil tilstanden blir behandlet. Konsekvens av ubehandlet tanncyste er at kjeven kan brekke. Hunder med påviselig tannmangel bør røntges ved ett års alder for å utelukke problemet. Det er mest hunder som utvikler tanncyster og fremfor alt kortsnutede hunder (Boxer, Chitzu, m.fl.).

No items found.

Flere tjenester