Periodontaloperasjon for tannbevarende behandling

Periodontitt (pyrea) er en tannkjøttsykdom som rammer svært mange kjæledyr og som kan føre til at tenner løsner. Kliniske studier har vist at ca 8 av 10 hunder og 7 av 10 katter har behandlingskrevende tannkjøttsykdom.

Periodontitt (pyrea) er en tannkjøttsykdom som rammer svært mange kjæledyr og som kan føre til at tenner løsner. Kliniske studier har vist at ca 8 av 10 hunder og 7 av 10 katter har behandlingskrevende tannkjøttsykdom. Behandling består i å fjerne tannsten og plakk både over og under tannkjøttranden. Alle tannkjøttlommer blir målt med en lommedybdemåler og det blir tatt tannrøntgen. Der store deler av tannfestet (over 50 %) er borte, vil behandlingen ofte innebære at tennene må trekkes, men vi tilbyr også tannbevarende behandling der det er egnet. Ved periodontal operasjon løsner vi tannkjøttet slik at vi kan gjøre en visuelt kontrollert rensing nede i dype tannkjøttlommer samt at vi fyller bendefekter med kunstig benmateriale. På den måten kan vi bevare tennene fremfor å trekke dem. Behandlingen er mest aktuell for de store, såkalte strategiske tennene. En forutsetning for at vi anbefaler denne type behandling er at dyreeier er motivert og i stand til å følge opp med daglig tannpuss på sitt kjæledyr.

No items found.

Flere tjenester