Karine Simonsen Jakobsen

Karine Simonsen Jakobsen

Karine ble utdannet dyrepleier ved Hansenberg CEU i Danmark i 2011. Hun hadde sin praksis ved Lørenskog dyreklinikk der Sigbjørn Storli var daglig leder. Etter avsluttet utdannelse begynte hun å jobbe ved Vestfold dyrehospital og senere Horten dyreklinikk. Hun arbeidet på Evidensia Sandefjord dyreklinikk (tidligere Din dyreklinikk) fra 2017 til hun begynte hos oss i mai 2022. 

Karine har videreutdannelse i Anestesi og Analgesi (smertelindring) ved NMBU-Veterinærhøgskolen og hun er nå i gang med ny fordypning innen samme fagområde. 

I tillegg til å være faglig dyktig, er Karine kjent for å spre latter og glede på arbeidsplassene hun har vært på tidligere og vi er veldig glade for at hun nå er en del av vårt team.

Dyrepleier

Hansenberg CEU i Danmark
2011

Anestesi og Analgesi (smertebehandling)

NMBU-Veterinærhøgskolen
2015