Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er tannhelse viktig, og hvorfor skal jeg bry meg om mitt kjæledyrs tannhelse?

Tann- og munnhulesykdom er en av de vanligste lidelsene vi ser hos våre kjæledyr. I likhet med oss mennesker får også hunder og katter plakk og tannstein på tennene. Dette skyldes at matpartikler og bakterier blander seg med spytt og danner et belegg på tennene. Dersom dette får bestå og akkumulere uforstyrret, vil det over tid forårsake problemer som varierer i alvorlighetsgrad fra mild tannkjøttbetennelse og dårlig ånde til løse tenner, tannrotabscesser og vanskeligheter med å spise. I «gamle dager», før det ble vanlig å ta hunden med til veterinær, var det vanlig oppfatning at gamle hunder kunne bli sure og irritable og de kunne bite selv om de aldri hadde gjort det i sine yngre år. Faktum er at mange gamle hunder led av smertefulle tannsykdommer og andre plager som gjorde dem mer irritable.

Fakta

 • 80% av alle katter og hunder over tre år har en eller annen form for tannproblem som krever behandling og/eller forebyggende tiltak.
 • Dersom periodontal sykdom forblir ubehandlet, vil det kunne lede til systemiske lidelser forårsaket av bakteriebelastningen fra munnhulen. Hjerte, lever og nyresykdom kan bli resultatet, og det kan føre til redusert levetid.
 • Årlig tann- og munnhuleundersøkelse med tannrens bør være en naturlig komponent i ditt kjæledyrs forebyggende helseprogram, på lik linje med vaksinering og parasittkontroll.

Hva kan du gjøre?

Løft leppen forsiktig og ta en titt på tennene til din firbente venn. Tannkjøtt-problemer oppstår når plakk akkumuleres langs tannkjøttskanten, og vil vise seg som et gult og/eller brunt belegg. Etter hvert vil tannkjøttet bli rødt og hovent, og du vil merke en tydelig ubehagelig lukt. Dersom dette forblir ubehandlet, vil det etter hvert føre til løsning og tap av tenner.

Et annet vanlig funn er fraktur av tenner eller avskalling av emalje, (knekte tenner). Det forårsakes som regel av tygging på harde gjenstander, for eksempel stein eller bein, slåssing eller at hunden har slått tennene mot en hard gjenstand . Overflatiske avskallinger av emalje vil ofte ikke føre til problemer, men tannfrakturer kan føre til at tann-nerven (pulpa) eksponeres slik at bakterier får tilgang inn i tannen og kan forårsake smertefulle tannrotabscesser. Dersom pulpa er eksponert, vil du ofte kunne se dette som en rød eller sort prikk i bruddflaten på den knekte tannen.

Forebygging av tannproblemer starter hjemme. Ved å passe på ditt kjæledyrs tenner vil du garantert redusere behovet for profesjonell hjelp. Vi har en rekke produkter som kan hjelpe deg til å gjøre gode forebyggende tiltak for din katt eller hund.

Hvordan oppdage om hunden eller katten har en brukket en tann?

Det kan noen ganger være vanskelig å oppdage om katten eller hunden din har en knekt tann, spesielt hvis den er bak i munnen eller på innsiden av tannen. Din firbeinte venn vil som regel ikke vise noe opplagt tegn til ubehag eller smerte. Ettersom dyr ikke kan kommunisere på samme måte som oss mennesker, har de vanskelig for å gi uttrykk for smertene de kjenner på. Ekstra utfordrende blir det når de gjerne har en tendens til å skulle heve seg over smertene. Med andre ord oppfører de seg som om ingenting plager dem, til tross for at de egentlig har vondt. Det er likevel noen tegn man kan se etter som vil avsløre om dyret har det vondt, basert på atferden deres.

Opplever du at hunden virker mindre energisk, ikke ønsker å kose like mye som vanlig eller kvier seg for å tygge på bein eller lignende? Eller virker det som om katten ikke vil spise hard mat?  Har de mer tannstein på den ene siden av munnen sammenlignet med den andre? Da bør du ta den med til en undersøkelse. Rutinemessig tannpuss hjemme samt årlig tannsjekk hos veterinæren er det beste du kan gjøre for din firbente venn.

Hva kan vi gjøre?

Vi utfører tann- og munnhulekontroller på Dyretannklinikken hver eneste dag. Røntgenbilder, lommedybdemåling og tannrens over og under tannkjøttsranden ved hjelp av piezoelektrisk scaler og håndinstrumenter samt polering er inkludert i en slik rutinebehandling. Behandling utføres alltid med dyret i narkose.

Din hund eller katt bør ha en grundig sjekk av tenner og munnhule en gang i året, som en del av det årlige helseprogrammet. En komplett munnhuleundersøkelse er nødvendig for å kunne identifisere unormale tilstander og for å kunne utarbeide en behandlingsplan. Mange av problemene vi ser kan være lette å oppdage selv på våkne dyr, mens andre krever at dyret undersøkes i narkose. Nettopp derfor utfører vi alltid en utvidet munnhuleundersøkelse samtidig med tannrens og på den måten kan vi oppdage andre sykdommer og skader i munnhulen, og utarbeide en fornuftig behandlingsplan for å spare ditt kjæledyr for smerter og ubehag.

Narkose gjør det mulig for oss å undersøke hver enkelt tann grundig, uten at dyret føler ubehag. Dyretannklinikken har moderne utstyr for å utføre en trygg narkose, og alle anesteserte dyr blir koblet til monitoreringsutstyr, samt at vi har autorisert dyrepleier med spesialkompetanse i anestesi som passer på alle dyrene både under selve narkosen og i oppvåkningen. Vi utarbeider individuelle protokoller for narkosen, tilpasset hvert enkelt dyr og prosedyren det skal gjennom, og gir på denne måten ditt kjæledyr en trygg og god narkose og oppvåkning. Riktig smertebehandling er også viktig, slik at dyret opplever så lite smerter og ubehag som mulig under prosedyren og i dagene etterpå.

Røntgenbilder er nødvendig for at vi skal kunne oppdage sykdomstilstander inne i tannen og langs tannrøttene. Avgjørelser vedrørende behandling treffes på bakgrunn av den kliniske undersøkelsen og det vi ser på røntgenbildene. I noen tilfeller har vi behov for enda bedre visualisering av problemområder. Da kan det bli aktuelt å bruke vår CBCT (Cone Beam CT) for mer nøyaktige bilder slik at vi kan stille en eksakt diagnose.

Lommedybdemåling samt undersøkelse med en spiss sonde (explorer) hos katter kan vi ofte identifisere tannresorpsjon, som en vanlig tannsykdom hos katter. Disse lesjonene oppstår som regel under tannkjøttskanten, og de kan derfor være vanskelige å oppdage på våkne dyr. Tannresorpsjon kan være svært smertefullt, og det vil derfor som regel være nødvendig med behandling. Det er røntgenfunn som avgjør hvordan vi planlegger behandlingen.

Et nøyaktig utfylt tannskjema er viktig i forhold til journalføringen for alle tannbehandlinger. Her blir alle unormale funn notert og lagret i dyrets journal, slik at det kan benyttes i behandlingsplanleggingen og som referanse ved fremtidige undersøkelser. Katter har 30 permanente tenner og hunder har 42 permanente tenner som skal gjøres rede for i hver journal.

Hvor hyppig det vil være nødvendig med profesjonell tannrens vil variere fra dyr til dyr, og vil blant annet avhenge av tannhelsen/sykdomstilstanden og av eierens evne til å pusse tennene på dyret hjemme. Ikke alle hunder og katter er like samarbeidsvillige når det gjelder daglig tannpuss.

Vårt mål?

Vårt mål er å gjøre deg som dyreeier mer bevisst på viktigheten av regelmessig tannpleie. På samme måte som det er viktig for deg å pusse tenner og gå til regelmessig sjekk hos tannlegen, gjelder det samme for din hund og katt for å opprettholde god tannhelse.

Hvordan vi utfører tannrens

10-Stegs profesjonell tannrens / depurasjon hos Dyretannklinikken

Ordet «Tannrens» kan ha ulik betydning for ulike mennesker. På Dyretannklinikken betyr Tannrens mye mer enn bare å fjerne tannstein fra hundens eller kattens tenner. Vi kaller derfor tannrens for depurasjon. Vårt mål ved depurasjon er så langt det er mulig å gjenopprette normaltilstand i munnen. Å få utført en profesjonell depurasjon minst en gang i året, er uten tvil det beste du kan gjøre for å sikre dyret ditt god munnhelse.

 1. En generell helsesjekk før anestes med eventuelle blodprøver der det er anbefalt/ønsket. Undersøkelsen inkluderer bittevaluering,  identifisering av unormal tannslitasje, generell tannkjøtthelse samt annet som kan identifiseres på våkent dyr.
 2. Undersøkelse av hele munnhulen og svelg skjer under anestesi.
 3. Lommedybdemåling av hver enkelt tann, der alle funn blir notert i en tannjournal slik at man lett kan finne tilbake til resultatene fra hver behandling. Journalføringen innebærer notering av unormale tannkjøttlommer, manglende tenner, skadde og misfargede tenner, tannresorpsjon, tannkjøttforandringer og eventuelle andre relevante funn.
 4. Fjerning av plakk og tannstein på den synlige delen av tennene.
 5. Fjerning av plakk og tannstein under tannkjøttskanten, rot-planering (fjerne belegg langs rotoverflaten) og kyrettering der det er indisert. Fjerning av plakk og tannstein på den synlige delen av tennene forbedrer utseendet, men gjør ingenting for å forhindre utbredelse av periodontal sykdom, derfor er den tannrensen som skjer under tannkjøttkanten den viktigste del av behandlingen.
 6. Polering av alle tenner etter utført tannrens.
 7. Skylling av alle tannlommer med desinfiserende løsning.
 8. Røntgenbilder basert på funn ved undersøkelsen. Alle tenner med unormale funn blir røntgenfotografert. Vi tar som regel også røntgen av alle tennene på pasienter som er hos oss for første gang for å se på tilstand av røtter og kjeveben.
 9. Behandling der det er nødvendig, for eksempel tannbevarende periodontalkirurgi eller ekstraksjoner. I tilfeller der det avdekkes mange og/eller alvorlige behandlingskrevende tilstander vil vi ofte avtale en ny tid for behandling. Enkeltfunn vil vi som regel kunne behandles samtidig med depurasjon.
 10. Instruksjoner for hjemmebehandling vedrørende oral hygiene. Dette innebærer en gjennomgang om tannbørsting samt at vi vil gi deg veiledning om tyggeprodukter og leker som kan bidra til å opprettholde ditt dyrs munnhygiene. Vi vil også gi deg anbefalinger om hvor hyppig ditt dyr vil trenge profesjonell oppfølging. Dersom det under depurasjon ble avdekket tilstander som krever mer omfattende behandling vil vi fremlegge en fullstendig behandlingsplan med kostnadsoverslag.

Vi dokumenterer dessuten alle behandlinger med kliniske foto som legges til i journalen slik at vi kan sammenligne tilstanden visuelt fra gang til gang.

Vi tilbyr også behandling med SANOS®. Sanos er et middel som pensles langs tannkjøttskanten og i tannkjøttlommene. Det bidrar til å forsegle tannkjøttlommene og reduserer dannelsen av plakk. Sanos kan påføres etter hver profesjonell tannrens. Produktet har klinisk dokumentasjon og effekten kan vare opp til 6 måneder. Sanos er et nyttig supplement for å forebygge utvikling av periodontitt, men dessverre finnes det ingen mirakelprodukter som forhindrer utvikling av periodontitt hos alle individer.

Anestesi

Anestesi, eller narkose, er nødvendig for alle tannbehandlinger som vi utfører på dyr. Anestesi gir oss mulighet til å immobilisere pasienten (at de ligger stille) og forebygge smerter. Vi vet at selve narkosen ofte er dyreeiernes største bekymring vedrørende tannbehandling, derfor er det viktig for oss å forklare akkurat hva vi gjør og hvorfor det er viktig. Først og fremst må man være klar over at i de aller fleste tilfeller vil fordelene ved å utføre behandlingen langt overstige risikoen ved å legge dyret i anestesi. Faktisk er det slik at ubehandlet periodontitt fører til mange flere komplikasjoner enn det anestesi gjør.

Enten en hund eller katt er 6 måneder eller 16 år gammel, gjør vi en klinisk undersøkelse som kan avdekke eventuelle skjulte helseproblemer. En blodprøve før narkose vil kunne avdekke om det foreligger spesielle utfordringer som er viktig å ta hensyn til. Det kan også bli aktuelt å utføre tilleggsundersøkelser som CT, ultralyd, EKG og røntgen. Basert på resultatene av undersøkelsene, dyrets alder og hva slags behandling som skal utføres, vil vi planlegge protokoll for anestesi og smertebehandling for ditt dyr. Vårt mål er en balansert narkose med riktig smertebehandling for å minimalisere risiko og gi en god oppvåkning og restitusjon.

Steg for steg

Pasienten får først et beroligende middel, kombinert med smertestillende middel. Vi legger inn et venekateter for kontinuerlig væsketilførsel og administrering av legemidler. Dyret får ekstra oksygentilførsel i innsovningsfasen. Dyret blir så anestesert ved hjelp av et kortidsvirkende narkosemiddel gitt intravenøst, slik at vi kan legge ned en endotrachealtube (slange) i luftrøret. Dette er viktig både for å beskytte luftveiene mot bakterier og sekret under prosedyren samt at det er nødvendig for å tilføre gassanestesimidler sammen med oksygen. Gassnarkose blir ansett som meget trygg narkoseform og som gir rask oppvåkning.

Hvert dyr monitoreres konstant under ethvert inngrep. Vi har avansert overvåkningsutstyr tilkoblet dyret, slik at vi kan avlese vitale parameter som puls, CO2 i utåndingsluften, respirasjonsrate, oksygenmetning, temperatur, EKG og blodtrykk kontinuerlig. En veterinær eller en dyrepleier vil hele tiden følge med på anestesien, og respondere på feedback fra monitoren for å sikre riktig anestesidybde og smertelindring gjennom hele prosedyren. Studier har vist at riktig temperatur under og etter kirurgiske inngrep reduserer risikoen for komplikasjoner. Kroppens kjernetemperatur har direkte påvirkning på hvordan kroppen metaboliserer (utskiller) anestesimidler og øvrige medikamenter, og dermed også dyrets respons. Vi overvåker temperaturen nøye og tilfører varme gjennom varme i operasjonsbord og om nødvendig også varmetepper for å holde kjernetemperaturen på riktig nivå fra innsovning til oppvåkning.

Intravenøs væsketilførsel er et annet viktig moment i vår oppfølging av anesteserte pasienter. Dehydrering vil raskt kunne føre til utvikling av hypotensjon (lavt blodtrykk), og det kan gi alvorlige konsekvenser for dyret. Venekateter er derfor obligatorisk for alle pasienter som skal legges i narkose. Væske tilføres kontinuerlig via en infusjonspumpe som sikrer korrekt dosering.

Analgesi / smertebehandling

Ubehandlede tannsykdommer er en kronisk kilde til smerter. I veterinær tannbehandling bruker vi smertebehandling gjennom alle steg i behandlingen (pre-operativt, intra-operativt og post-operativt). Alle pasienter får smertestillende midler før operasjonen starter. Vi benytter lokalbedøvelse for å blokkere smertetransmisjon under alle kirurgiske inngrep. Post-operativt vil de fleste pasienter få utskrevet midler for smertebehandling i minst 3-5 dager. Riktig smertebehandling vil redusere ubehaget dyret måtte føle etter behandling. I tillegg vil det fremskynde sårheling og dermed forkorte restitusjonstiden etter inngrep.