Godkjent opplæringsinstitusjon

Godkjent opplæringsinstitusjon

Som Norges eneste spesialklinikk innen dyretannhelse, er vi siden 15. januar 2019 godkjent Europeisk opplæringsinstitusjon for spesialistutdannelse innen dyretannhelse, så kalt «Recognised Specialist Training Centre» for EVDC, (European Veterinary Dental College). Det innebærer at vi kan utdanne veterinærer som ønsker å bli Europeisk veterinærspesialist innen dyretannhelse, (Diplomate EVDC). For å bli et godkjent opplæringssted stilles det mange formelle krav til kompetanse, fasiliteter og utstyr. Først og fremst må stedet ha en godkjent Europeisk veterinærspesialist innen veterinær odontologi, hvilket Sigbjørn H. Storli og Ingeling Bull er.

For å bli Europeisk veterinærspesialist innen odontologi kreves et 3-årig fulltids forløp, (alternativt kan man ta deltidsutdannelse over minimum fem år). Det vil si at kandidaten jobber med en Godkjent Veterinærspesialist innen sitt fagområde i 3 år samtidig som det kreves omfattende dokumentasjon i forhold til ulike kompetansekrav som stilles underveis. Blant annet skal kandidaten ha loggført minst 500 journaler (behandlinger) innen sitt fagfelt, hvorav 350 av disse skal være ekstra utfyllende og fordelt på 20 ulike kategorier innen oralkirurgi og tannbehandling. Kandidaten skal også publisere to dyptgående fagartikler i anerkjente, engelskspråklige fagtidsskrift. Når kandidaten har gjennomført sitt 3-årige forløp og sendt inn dokumentasjon på at alle opplæringskrav er fullført og godkjent, kan man søke om å få ta eksamen. Eksamen består av to hoveddeler der del 1 er to teoretiske eksamener på henholdsvis 4,5 og 4 timer. Når man har bestått den teoretiske eksamener, (om våren), kan man ta del 2 som er praktisk eksamen om høsten. Praktisk eksamen går over tre dager der kandidatene må utføre 4-5 operasjoner og tannbehandlinger per eksamensdag. Både praktiske ferdigheter innen kirurgi og annen tannbehandling blir prøvd samt at man må gjennom en omfattende teoretisk eksamen. Det er ingen hemmelighet at dette er en meget krevende eksamen og det er kun et fåtall kandidater som har bestått alle delene av eksamen ved første forsøk, (Storli og Bull er for øvrig to av de få som har klart denne bragden i Europa på første forsøk).

Ingeling Bull var vår første «Resident in Veterinary Dentistry» da hun starter sitt utdanningsforløp i mars 2019 og som hun fullførte i 2022. Hun er den eneste veterinær i Norge som har fullført en Diplomat-utdannelse ved en privatklinikk i Norge.