Vi inviterer til kurs i tannrøntgen for veterinærer, dyrepleier og assistenter

Vi inviterer til kurs i tannrøntgen for veterinærer, dyrepleier og assistenter

Målgruppe: Veterinærer, Dyrepleiere og annet Dyrehelsepersonell som  arbeider med tannbehandling i smådyrpraksis. 

Sted: Dyretannklinikken sine lokaler, Andebuveien 3, 3170 Sem 

Pris: kr 8800,- Inkluderer kursmateriell, lunsj (fredag og lørdag),  kaffepauser.

Alle kursdeltagere inviteres til felles middag på Restaurant Steak på Brygga i Tønsberg fredag kveld. 

Påmelding til shs@dyretannklinikken.no Maks 16 deltagere pr kurs.

Kursene 13-14. januar, 20-21. januar og 10 -11. februar 2023 er fulltegnet, men ved interesse vil det bli satt opp flere kurs.

For mer informasjon om kurset, kontakt:  

Sigbjørn Storli (shs@dyretannklinikken.no) eller  

Ingeling Bull (ib@dyretannklinikken.no) 

Vi takker firma Jan F. Andersen AS for samarbeid og teknisk bistand.

Program Røntgenkurs

Foredragsholder: Sigbjørn H. Storli, Dipl. EVDC, Ingeling Bull, Dipl. EVDC 

Kursbeskrivelse:

Intraoral tannrøntgen er en essensiell del ved all tannbehandling. Man må ha røntgenbilder av  god kvalitet for å kunne avdekke patologi i tenner og kjeven inkludert kjeveledd. Med  tannrøntgen kan vi lett identifisere bentap ved periodontitt, avdekke utviklingsanomalier i  tannrøttene, ufrembrutte tenner, tanncyster, infeksjoner, rotspissbetennelse med mer.  

Tannrøntgen er en disiplin som ofte volder den enkelte veterinær og dyrepleier frustrasjon og  usikkerhet. På dette kurset lærer du hvordan man tar korrekte røntgenbilder av alle tennene  hos hund og katt. I tillegg til teoretisk undervisning blir det gjennomgang med praktiske  øvelser og hands-on undervisning. Du vil også lære å tolke røntgenbilder og det blir bred  gjennomgang av ulike patologiske tilstander. Kursdeltagerne blir delt inn i grupper. 

Dette kurset er et «Must» for alle veterinærer og dyrepleiere/assistenter som arbeider med  tannbehandling i smådyrpraksis. Kursdeltagere oppfordres til å sende inn røntgenbilder fra egen klinikk som de ønsker å diskutere.

Fredag  

08.30 - 09.00 Registrering  

09.00 - 09.45 Grunnleggende innføring i radiologi. 

10.00 – 10.45 Gjennomgang av ulike røntgensystemer og bildebehandling

11.00 – 12.00 Posisjoneringsteknikk ved tannrøntgen på hund og katt. Praktisk demo

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 14.00 Introduksjon til bildetolkning 

Kursdeltagerne deles i 2 grupper 

14.00 – 17.00 

Gruppe 1: Tolkning av røntgenbilder. Case baserte øvelser 

Gruppe 2: Praktisk undervisning og øvelser med tannrøntgen på hund – fullstatus 

19.00 - Felles middag - Tønsberg 

Lørdag  

08.30 – 11.30 

Gruppe 2: Tolkning av røntgenbilder. Case baserte øvelser 

Gruppe 1: Praktisk undervisning og øvelser med tannrøntgen på hund - fullstatus 

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 – 13.30 Gjennomgang av gruppeoppgaver, Case diskusjoner.  

13.30 – 13.45 Kaffe 

13.45 – 14.45 Gjennomgang av gruppeoppgaver og Case diskusjoner forts.

14.45 – 15.00 Oppsummering/avslutning