Vi inviterer til kurs i tannrøntgen for veterinærer, dyrepleier og assistenter 10. - 11. februar 2023

Vi inviterer til kurs i tannrøntgen for veterinærer, dyrepleier og assistenter 10. - 11. februar 2023

Målgruppe: Veterinærer, Dyrepleiere og annet Dyrehelsepersonell som  arbeider med tannbehandling i smådyrpraksis. 

Sted: Dyretannklinikken sine lokaler, Andebuveien 3, 3170 Sem 

Pris: kr 8800,- Inkluderer kursmateriell, lunsj (fredag og lørdag),  kaffepauser.

Alle kursdeltagere inviteres til felles middag på Restaurant Steak på Brygga i Tønsberg fredag kveld. 

Påmelding til shs@dyretannklinikken.no Maks 16 deltagere pr kurs.

For mer informasjon om kurset, kontakt:  

Sigbjørn Storli (shs@dyretannklinikken.no) eller  

Ingeling Bull (ib@dyretannklinikken.no) 

Vi takker firma Jan F. Andersen AS for samarbeid og teknisk bistand.

Program Røntgenkurs

Foredragsholder: Sigbjørn H. Storli, Dipl. EVDC, Ingeling Bull, Dipl. EVDC 

Kursbeskrivelse:

Intraoral tannrøntgen er en essensiell del ved all tannbehandling. Man må ha røntgenbilder av  god kvalitet for å kunne avdekke patologi i tenner og kjeven inkludert kjeveledd. Med  tannrøntgen kan vi lett identifisere bentap ved periodontitt, avdekke utviklingsanomalier i  tannrøttene, ufrembrutte tenner, tanncyster, infeksjoner, rotspissbetennelse med mer.  

Tannrøntgen er en disiplin som ofte volder den enkelte veterinær og dyrepleier frustrasjon og  usikkerhet. På dette kurset lærer du hvordan man tar korrekte røntgenbilder av alle tennene  hos hund og katt. I tillegg til teoretisk undervisning blir det gjennomgang med praktiske  øvelser og hands-on undervisning. Du vil også lære å tolke røntgenbilder og det blir bred  gjennomgang av ulike patologiske tilstander. Kursdeltagerne blir delt inn i grupper. 

Dette kurset er et «Must» for alle veterinærer og dyrepleiere/assistenter som arbeider med  tannbehandling i smådyrpraksis. Kursdeltagere oppfordres til å sende inn røntgenbilder fra egen klinikk som de ønsker å diskutere.

Fredag  

08.30 - 09.00 Registrering  

09.00 - 10.45 Grunnleggende innføring i anatomi, radiologi, røntgensystemer og bildebehandling. 

11.00 – 12.00 Posisjoneringsteknikk ved tannrøntgen på hund og katt. Praktisk demo

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 14.00 Introduksjon til bildetolkning 

14.00 - 17.00 Praktisk undervisning og øvelser med tannrøntgen på hund og katt - fullstatus

19.00 - Felles middag - Restaurant Steak, Brygga i Tønsberg 

Lørdag  

09.00 - 12.00 Praktisk undervisning og øvelser med tannrøntgen på hund og katt - fullstatus, forts.

12.00 - 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.45 Røntgendiagnostikk, Case-diskusjoner.  

13.45 – 14.00 Kaffe 

14.00 – 14.45 Røntgendiagnostikk, Case-diskusjoner forts.

14.45 – 15.00 Oppsummering/avslutning